9 mes 25kg fešák si hľadá novvý domov. Doteraz žil na dvore, je tam slabšia socializácia so psami, ale je to mladý tvárny pes.