Thory, 4,5r, 30kg, vychovana v byte, ako jedinacik a nie k malým deťom